ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi 

Untitled Document
 แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสาร หลักฐานประกอบการยืมเงิน 
----------------------------------------------
วันที่ : 2018-12-26 08:52:05  by งานการเงิน

 นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานกิจกรรม Green&Clean 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-06-11 10:43:00  by คณะกรรมการสิงแวดล้องและความปลอดภัย

 นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food safety In Hospital) 
********************************************************************
วันที่ : 2018-06-06 10:20:18  by งานโภชนศาสตร์

 การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี
วันที่ : 2018-04-10 04:34:27  by กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 
-------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-28 14:08:28  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนประจำจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-19 13:20:16  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ข่าวน่ารู้ "ข้อร้องเรียนเรื่องยา" 
*********************
วันที่ : 2017-07-26 16:47:41  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 แนวทางการปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 
.......................................
วันที่ : 2017-06-14 10:12:30  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 
*************************************************************************************
วันที่ : 2019-01-23 16:34:36  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 
*************************************************************************************
วันที่ : 2019-01-23 16:33:40  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องยิงวันหมดอายุ และเครื่องซีลปากถุงอัตโนมัติ 
*************************************************************************************
วันที่ : 2019-01-23 16:32:06  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องบลิสเตอร์แพ็คแผงยาอัตโนมัติ 
*************************************************************************************
วันที่ : 2019-01-23 16:30:35  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องชั่ง จำนวน 2 รายการ 
*************************************************************************************
วันที่ : 2019-01-23 16:28:14  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำประปา 
*************************************************************************************
วันที่ : 2019-01-23 16:27:09  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อ่างสแตนเลส 
*************************************************************************************
วันที่ : 2019-01-23 16:17:14  by งานพัสดุ

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
*************************************************************************************
วันที่ : 2019-01-18 15:18:39  by งานพัสดุ

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น) 
--------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2019-01-17 14:52:45  by งานพัสดุ

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องผลิตยาแคปซูลพร้อมอุปกรณ์) 
--------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2019-01-16 14:26:01  by งานพัสดุ

Untitled Document
 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และพนักงานขับรถยนต์ 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-10-25 09:42:02  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-10-16 14:23:22  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประชาสัมพันธ์การรับข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการสาธารณสุข 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-09-25 15:43:21  by สำนักนโยบายฯ

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-09-21 15:45:09  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-08-08 09:06:10  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-07-31 14:40:56  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-07-16 14:52:47  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2018-02-16 15:32:56  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานซักฟอก 
--------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2018-02-16 09:28:59  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
****************************************************
วันที่ : 2018-01-19 08:18:29  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 ใบแจ้งซ่อม 
ใบแจ้งซ่อม
วันที่ : 2016-12-29 10:08:33  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-06-29 13:41:07  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
********************************
วันที่ : 2017-06-27 16:10:52  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
*******************************
วันที่ : 2017-06-27 16:06:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริตเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
****************************
วันที่ : 2017-06-27 16:03:06  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีวอลอปเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
**********
วันที่ : 2017-09-28 17:48:32  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
 
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี
 
 
เริ่มนับ 5 กันยายน 2560
Untitled Document
Today
8
Yesterday
9
This Month
357
Last Month
615
This Year
357