ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi 

Untitled Document
 นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานกิจกรรม Green&Clean 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-06-11 10:43:00  by คณะกรรมการสิงแวดล้องและความปลอดภัย

 นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food safety In Hospital) 
********************************************************************
วันที่ : 2018-06-06 10:20:18  by งานโภชนศาสตร์

 การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี
วันที่ : 2018-04-10 04:34:27  by กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 
-------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-28 14:08:28  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนประจำจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-19 13:20:16  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ข่าวน่ารู้ "ข้อร้องเรียนเรื่องยา" 
*********************
วันที่ : 2017-07-26 16:47:41  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 แนวทางการปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 
.......................................
วันที่ : 2017-06-14 10:12:30  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ต.ค.2561ครั้งที่ 2 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2018-12-13 08:30:22  by งานคลังยา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2018-12-12 11:20:43  by งานคลังยา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2018-12-12 10:37:03  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วันที่ : 2018-11-28 09:42:20  by กลุ่มงานการพยาบาล

 ขออนุมัตินำแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 

วันที่ : 2018-11-23 09:25:59  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2018-11-14 15:55:38  by กลุ่มงานการพยาบาล

 หนังสือนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์ 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-11-01 15:24:40  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ (วัสดุทั่วไป) ปีงบประมาณ 2562 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-11-01 15:23:41  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ (งบพัฒนาจังหวัด) ปีงบประมาณ 2562 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-11-01 15:22:26  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ (งบค่าเสื่อม) 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-11-01 15:18:18  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และพนักงานขับรถยนต์ 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-10-25 09:42:02  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-10-16 14:23:22  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประชาสัมพันธ์การรับข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการสาธารณสุข 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-09-25 15:43:21  by สำนักนโยบายฯ

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-09-21 15:45:09  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-08-08 09:06:10  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-07-31 14:40:56  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-07-16 14:52:47  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2018-02-16 15:32:56  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานซักฟอก 
--------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2018-02-16 09:28:59  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
****************************************************
วันที่ : 2018-01-19 08:18:29  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 ใบแจ้งซ่อม 
ใบแจ้งซ่อม
วันที่ : 2016-12-29 10:08:33  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-06-29 13:41:07  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
********************************
วันที่ : 2017-06-27 16:10:52  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
*******************************
วันที่ : 2017-06-27 16:06:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริตเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
****************************
วันที่ : 2017-06-27 16:03:06  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีวอลอปเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
**********
วันที่ : 2017-09-28 17:48:32  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
 
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี
 
 
เริ่มนับ 5 กันยายน 2560
Untitled Document
Today
24
Yesterday
24
This Month
148
Last Month
237
This Year
2,930