ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi


Untitled Document    ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
รายละเอียดข่าว
หน่วยงาน
ลิ้งค์ไฟล์
วันที่โพส
 แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสาร หลักฐานประกอบการยืมเงิน 
 ----------------------------------------------
งานการเงิน
[2018-12-26 08:52:05]
 นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานกิจกรรม Green&Clean 
 *************************************************************************************
คณะกรรมการสิงแวดล้องและความปลอดภัย
[2018-06-11 10:43:00]
 นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food safety In Hospital) 
 ********************************************************************
งานโภชนศาสตร์
[2018-06-06 10:20:18]
 การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
 การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
[2018-04-10 04:34:27]
 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 
 -------------------------------------------------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2017-12-28 14:08:28]
 คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนประจำจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
 ------------------------------------------------------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2017-12-19 13:20:16]
 ข่าวน่ารู้ "ข้อร้องเรียนเรื่องยา" 
 *********************
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2017-07-26 16:47:41]
 แนวทางการปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 
 .......................................
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2017-06-14 10:12:30]
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ