ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi


Untitled Document    ข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว
รายละเอียดข่าว
หน่วยงาน
ลิ้งค์ไฟล์
วันที่โพส
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 
งานพัสดุ
[2019-07-10 16:38:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
 
งานพัสดุ
[2019-07-10 16:38:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
 
งานพัสดุ
[2019-07-10 16:37:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
 
งานพัสดุ
[2019-07-10 16:36:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 
งานพัสดุ
[2019-07-10 16:35:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2019-07-09 09:26:24]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยา ประจำเดือน มิ.ย.2562 
 
งานคลังยา
[2019-07-09 09:06:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:08:20]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:07:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:07:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:06:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์งานบ้านงานครัว 
 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:06:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:06:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
 
งานพัสดุ
[2019-07-04 10:48:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุุสำนักงาน 
 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:32:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:31:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:31:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:31:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:29:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:28:58]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:28:27]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:27:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:10:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 31 รายการ(040) และรายการวัสดุบรรจุ จำนวน 3 รายการ(041) 
 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-07-01 13:20:28]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ, สำนักงาน 2 รายการ 
 ---------------------
งานพัสดุ
[2019-06-29 11:36:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน 
 *******************************************************
งานพัสดุ
[2019-06-21 16:29:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
 
งานพัสดุ
[2019-06-19 17:05:11]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ 038และ039 
 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-06-19 11:15:44]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 
งานพัสดุ
[2019-06-17 11:17:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 
งานพัสดุ
[2019-06-17 11:17:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
 
งานพัสดุ
[2019-06-17 11:17:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
 
งานพัสดุ
[2019-06-17 11:17:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 
งานพัสดุ
[2019-06-17 11:17:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ 
 ---------------------
งานพัสดุ
[2019-06-12 16:28:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น 
 -------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2019-06-07 08:00:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ---------------------
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-05-31 14:00:59]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เดือนพฤษภาคม 2562 
 
งานคลังยา
[2019-05-28 15:40:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เมษายน 2562 
 ---------------------
งานคลังยา
[2019-05-21 09:17:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา มีนาคม 2562 
 ---------------------
งานคลังยา
[2019-05-21 09:16:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กุมภาพันธ์ 2562 
 ---------------------
งานคลังยา
[2019-05-21 09:16:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา มกราคม 2562 
 ---------------------
งานคลังยา
[2019-05-21 09:13:07]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างฯ รถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น 
 
งานพัสดุ
[2019-05-17 16:12:34]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
 
งานพัสดุ
[2019-05-17 16:11:20]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการบรรจุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ---------------------
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-05-08 14:27:36]
 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องบดร่อนแบบ Pin mill ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ---------------------
งานพัสดุ
[2019-05-03 14:14:12]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการระกระบะพร้อมตู้แห่้งกึ่งเย็น ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 
 ---------------------
งานพัสดุ
[2019-05-01 15:35:45]
 ประกาศแผนจัดซื้อวัสดัยานพาหนะและขนส่ง รายการรถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น 
 
งานพัสดุ
[2019-05-01 15:14:22]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
 ---------------------
งานพัสดุ
[2019-04-25 14:09:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย 
 ---------------------
งานพัสดุ
[2019-04-17 16:17:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 
 ---------------------
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-04-17 16:15:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ธ.ค.2561 
 ---------------------------------------------------------------
งานคลังยา
[2019-02-27 14:14:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร (e-bidding) 
 -------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:36:16]
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (e-bidding) 
 -------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:34:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจทางเคมีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารหนู และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 -------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:32:29]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ LED TV 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 -------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:31:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ (e-bidding) 
 -------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:27:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 รายการ (e-bidding) 
 -------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:25:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 --------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2019-02-08 15:53:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนแสดงนิทรรศการ 
 *************************************************************************************
งานพัสดุ
[2019-01-30 16:07:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 
 *************************************************************************************
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:34:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 
 *************************************************************************************
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:33:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องยิงวันหมดอายุ และเครื่องซีลปากถุงอัตโนมัติ 
 *************************************************************************************
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:32:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องบลิสเตอร์แพ็คแผงยาอัตโนมัติ 
 *************************************************************************************
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:30:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องชั่ง จำนวน 2 รายการ 
 *************************************************************************************
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:28:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำประปา 
 *************************************************************************************
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:27:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อ่างสแตนเลส 
 *************************************************************************************
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:17:14]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 *************************************************************************************
งานพัสดุ
[2019-01-18 15:18:39]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น) 
 --------------------------------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2019-01-17 14:52:45]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องผลิตยาแคปซูลพร้อมอุปกรณ์) 
 --------------------------------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2019-01-16 14:26:01]
 ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร 
 --------------------------------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2019-01-15 14:46:41]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 รายการ 
 --------------------------------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2019-01-15 13:39:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ----------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-12-26 09:46:38]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร 
 -------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2018-12-19 14:55:20]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ต.ค.2561ครั้งที่ 2 
 -------------------------------------------------
งานคลังยา
[2018-12-13 08:30:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
 -------------------------------------------------
งานคลังยา
[2018-12-12 11:20:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 
 -------------------------------------------------
งานพัสดุ
[2018-12-12 10:37:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-11-28 09:42:20]
 ขออนุมัตินำแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-11-23 09:25:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 --------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-11-14 15:55:38]
 หนังสือนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์ 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-11-01 15:24:40]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ (วัสดุทั่วไป) ปีงบประมาณ 2562 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-11-01 15:23:41]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ (งบพัฒนาจังหวัด) ปีงบประมาณ 2562 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-11-01 15:22:26]
 ประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ (งบค่าเสื่อม) 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-11-01 15:18:18]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-11-01 08:55:08]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการบรรจุ , วัตถุดิบสมุนไพร , เคมีภัณฑ์ และวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2018-10-17 13:53:45]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพรและอุปกรณ์ 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2018-09-14 16:41:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-09-13 10:18:06]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างปรับปรุงห้องพิเศษแยกโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-09-12 10:28:11]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-09-07 16:17:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
[2018-08-29 16:10:48]
 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องแยกโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-08-22 13:24:08]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 
 *************************************************************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-08-17 16:09:28]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 
 *************************************************************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-08-16 14:38:05]
 แระกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(สมุนไพร)จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 —————————-/
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-08-15 06:15:24]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:18:37]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:18:13]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:09:44]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:08:58]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 ------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:08:24]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:07:14]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:05:47]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-07-17 14:04:35]
 ประกาศ วงเงินงบประมาณการจัดซื้อวัสดุ วัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพร 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-06-01 10:14:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซ์้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนประสิทธิภาพสูง 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-17 13:26:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 13 รายการ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-17 11:46:54]
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-09 09:05:07]
 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงระบายอากาศ อาคารผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-09 09:02:59]
 ยกเลิก ประกวดราคาจ้าง จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-08 14:40:26]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตไฟฟ้า ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-07 15:31:29]
 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟแสงสว่างแบบแอลอีดี 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-04 17:19:35]
 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุรายการ_หลอดไฟแสงสว่างแบบแอลอีดี 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-30 08:56:58]
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-30 08:53:22]
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-27 07:31:41]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-17 05:59:54]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-17 05:59:00]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหลอดไฟสว่างแอลอีดี 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-17 05:56:51]
 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน  
 ----------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-03-26 16:26:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำอัตโนมัติ 
 ------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-02-15 15:17:33]
 ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 
 --------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-01-26 14:56:20]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำอัตโนมัติ 
 ---------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-12-15 15:21:03]
 ประกาศแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
 ------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-12-06 15:11:34]
 ผลการดำเนินกาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2560 
 ----------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-11-30 14:06:07]
 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ 2561 
 -----------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-11-30 14:05:13]
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 
 ------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-11-23 16:32:35]
 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ที่นอนลม) 
 -------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-10-16 15:22:56]
 สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์  
 **********
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-21 14:09:14]
 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 *******************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-12 15:13:22]
 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(รถเข็น) 
 *******************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-12 15:02:07]
 การจำหน่ายพัสดุชำรุด 
 ********************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-12 10:20:34]
 สอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
 *****************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-05-11 13:31:18]
 การจำหน่ายพัสดุชำรุด 
 ****
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-05-09 11:37:05]
 สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 
 สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2016-12-29 10:12:36]
จำนวนทั้งหมด 132 รายการ