ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi


Untitled Document    ข้อมูล ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อข่าว
รายละเอียดข่าว
หน่วยงาน
ลิ้งค์ไฟล์
วันที่โพส
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานเปล พนักงานวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-12-06 18:11:55]
 ขอนำประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-10-24 08:28:33]
 ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล และพนักงานบริการ(คนครัว) 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-10-11 12:59:35]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน 4 ตำแหน่ง นวก.พัสดุ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานเปล พนักงานบริการ (คนครัว) เผยแพร่ลงเว็บไซด์ รพ.สรรคบุรี 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-10-08 10:04:18]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานเปล พนักงานบริการ (คนครัว) 23 ก.ย62.- 4 ต.ค.62 
 
งานธุรการ
[2019-09-24 14:05:27]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-07-10 16:18:36]
 ประผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนังกานทั่วไป 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-05-28 13:09:18]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนักงานทั่วไป 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-05-17 16:13:37]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 
 -------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-05-08 10:45:08]
 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา  
 *************************************************************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-03-01 12:14:27]
 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และพนักงานขับรถยนต์ 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-10-25 09:42:02]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-10-16 14:23:22]
 ประชาสัมพันธ์การรับข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการสาธารณสุข 
 ------------------------------------------
สำนักนโยบายฯ
[2018-09-25 15:43:21]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
 *************************************************************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-09-21 15:45:09]
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
 *************************************************************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-08-08 09:06:10]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-07-31 14:40:56]
 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-07-16 14:52:47]
 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
 ------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-02-16 15:32:56]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานซักฟอก 
 --------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-02-16 09:28:59]
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
 ****************************************************
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2018-01-19 08:18:29]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
 ---------------------------------------------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2018-01-04 13:03:57]
 รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ 
 ***********************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-11-16 11:03:21]
 รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
 ***********
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-08-29 08:23:30]
 รายงานผลกำหนดราคากลางและราคากลาง 
 ******************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-08-08 14:23:34]
 รับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
 **********************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-13 16:32:37]
 รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
 *******************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-12 08:52:03]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
 ********************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-05-15 12:06:41]
จำนวนทั้งหมด 27 รายการ