ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi


Untitled Document    ข้อมูล ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อข่าว
รายละเอียดข่าว
หน่วยงาน
ลิ้งค์ไฟล์
วันที่โพส
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-03-30 10:15:35]
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขแพทย์แผนจีน 
 *******************************************************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-03-20 14:33:25]
 ประกาศรับสมัครงาน นวก.สธ.แพทย์จีน 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-03-09 16:33:42]
 ึ้ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-03-09 16:33:09]
 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ งานผลิตสมุนไพร พร้อมแจ้งกำหนดการฝึกปฏิบัติงานที่ งานผลิตสมุนไพร 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-24 16:29:38]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-21 14:15:53]
 ประกาศผลการสัมภาษณ์พร้อมแจ้งกำหนดการฝึกปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ งานผลิตสมุนไพร 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-20 17:28:13]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา สนาม 2 อัตรา) อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-20 13:50:23]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ และเจ้าพนักงานพัสดุ 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-14 11:37:10]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-06 08:31:49]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา พนักงานบริการ (งานสนาม) 2 อัตรา พนักงานบริการ งานเอกซเรย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา 1 อัตรา 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-05 14:17:58]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง 
 *******************************************************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-01-28 15:00:31]
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักโภชนาการ 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-01-23 16:12:57]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-01-07 15:53:59]
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายเดือน นวก.สธ. พนักงานบริการ พนักงานเปล พนักงานวิทยาศาสตร 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-01-07 15:52:33]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างรายเดือน 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-12-16 09:47:03]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานเปล พนักงานวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-12-06 18:11:55]
 ขอนำประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-10-24 08:28:33]
 ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล และพนักงานบริการ(คนครัว) 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-10-11 12:59:35]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน 4 ตำแหน่ง นวก.พัสดุ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานเปล พนักงานบริการ (คนครัว) เผยแพร่ลงเว็บไซด์ รพ.สรรคบุรี 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-10-08 10:04:18]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานเปล พนักงานบริการ (คนครัว) 23 ก.ย62.- 4 ต.ค.62 
 
งานธุรการ
[2019-09-24 14:05:27]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-07-10 16:18:36]