ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi


Untitled Document    ข้อมูล ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
ลิ้งค์ไฟล์
วันที่โพส
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2021-04-30 16:50:48]
 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2021-04-23 15:16:45]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2021-04-05 16:59:43]
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2021-02-15 09:46:49]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานรักษาความปลอดภัย 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2021-01-20 09:36:18]
 ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ(รายวัน) และนักวิชาสาธารณสุข(รายเดือน) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-09-23 09:46:47]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-09-22 13:28:13]
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-09-14 13:30:33]
 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานบริการ 
งานธุรการ
[2020-09-11 14:16:41]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-09-03 13:08:21]
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสรรคบุรี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-08-20 16:29:43]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-06-06 20:21:11]
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-03-30 10:15:35]
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขแพทย์แผนจีน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-03-20 14:33:25]
 ประกาศรับสมัครงาน นวก.สธ.แพทย์จีน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-03-09 16:33:42]
 ึ้ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-03-09 16:33:09]
 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ งานผลิตสมุนไพร พร้อมแจ้งกำหนดการฝึกปฏิบัติงานที่ งานผลิตสมุนไพร 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-24 16:29:38]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-21 14:15:53]
 ประกาศผลการสัมภาษณ์พร้อมแจ้งกำหนดการฝึกปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ งานผลิตสมุนไพร 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-20 17:28:13]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา สนาม 2 อัตรา) อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-20 13:50:23]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ และเจ้าพนักงานพัสดุ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-14 11:37:10]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-06 08:31:49]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา พนักงานบริการ (งานสนาม) 2 อัตรา พนักงานบริการ งานเอกซเรย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา 1 อัตรา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-02-05 14:17:58]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-01-28 15:00:31]
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักโภชนาการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-01-23 16:12:57]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-01-07 15:53:59]
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายเดือน นวก.สธ. พนักงานบริการ พนักงานเปล พนักงานวิทยาศาสตร 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-01-07 15:52:33]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างรายเดือน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-12-16 09:47:03]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานเปล พนักงานวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-12-06 18:11:55]
 ขอนำประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-10-24 08:28:33]
 ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล และพนักงานบริการ(คนครัว) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-10-11 12:59:35]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน 4 ตำแหน่ง นวก.พัสดุ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานเปล พนักงานบริการ (คนครัว) เผยแพร่ลงเว็บไซด์ รพ.สรรคบุรี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-10-08 10:04:18]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานเปล พนักงานบริการ (คนครัว) 23 ก.ย62.- 4 ต.ค.62 
งานธุรการ
[2019-09-24 14:05:27]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-07-10 16:18:36]
 ประผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนังกานทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-05-28 13:09:18]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนักงานทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-05-17 16:13:37]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-05-08 10:45:08]
 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-03-01 12:14:27]
 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และพนักงานขับรถยนต์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-10-25 09:42:02]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-10-16 14:23:22]
 ประชาสัมพันธ์การรับข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักนโยบายฯ
[2018-09-25 15:43:21]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-09-21 15:45:09]
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-08-08 09:06:10]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-07-31 14:40:56]
 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-07-16 14:52:47]
 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-02-16 15:32:56]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานซักฟอก 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-02-16 09:28:59]
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2018-01-19 08:18:29]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2018-01-04 13:03:57]
 รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-11-16 11:03:21]
 รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-08-29 08:23:30]
 รายงานผลกำหนดราคากลางและราคากลาง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-08-08 14:23:34]
 รับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-13 16:32:37]
 รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-12 08:52:03]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-05-15 12:06:41]
จำนวนทั้งหมด 55 รายการ