ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi


Untitled Document    ข้อมูล ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อข่าว
รายละเอียดข่าว
หน่วยงาน
ลิ้งค์ไฟล์
วันที่โพส
 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และพนักงานขับรถยนต์ 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-10-25 09:42:02]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-10-16 14:23:22]
 ประชาสัมพันธ์การรับข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการสาธารณสุข 
 ------------------------------------------
สำนักนโยบายฯ
[2018-09-25 15:43:21]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
 *************************************************************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-09-21 15:45:09]
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
 *************************************************************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-08-08 09:06:10]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-07-31 14:40:56]
 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 
 ------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-07-16 14:52:47]
 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
 ------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-02-16 15:32:56]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานซักฟอก 
 --------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-02-16 09:28:59]
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
 ****************************************************
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2018-01-19 08:18:29]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
 ---------------------------------------------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2018-01-04 13:03:57]
 รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ 
 ***********************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-11-16 11:03:21]
 รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
 ***********
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-08-29 08:23:30]
 รายงานผลกำหนดราคากลางและราคากลาง 
 ******************************************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-08-08 14:23:34]
 รับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
 **********************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-13 16:32:37]
 รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
 *******************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-12 08:52:03]
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
 ********************
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-05-15 12:06:41]
จำนวนทั้งหมด 17 รายการ