รายการแจ้งซ่อมจำนวนทั้งหมด 214  รายการ   
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  อุปกรณ์  อาการที่พบ  ความเร่งด่วน  Status  Comment  ผู้ดำเนินการ
22-03-2019 / 10:00 กรองแก้ว จารุพันธ์ Docter 3 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องค้างตลอด ภายในครึ่งชั่วโมง
21-03-2019 / 13:26 อุษณีย์ จบแล้ว primary1 คีย์ งาน pp ไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง
21-03-2019 / 08:20 สุภาวดี ภู่เกตุ Prakan 4 คอมเปิดไม่ได้ มันขึ้น "scanning and repairing drive (c) 0% complete" re เครื่องไปแล้ว 1 ครั้ง กลับมาเหมือนเดิม ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของเครื่องรีสตาร์ทเอง แล้วหาย นายสุริยันห์ ตองกลิ่น
20-03-2019 / 14:47 นิษา เขียวจ้อย Lab2 ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรีโมทเข้ามาลงโปรแกรมให้ แต่ไม่สามารถรีโมทได้ เนื่องจากเป็น Team viewer 14 เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้งว่าระบบมีปัญหา จึงไม่สามารถรีโมทเข้ามาทำงานได้ค่ะ.... 1-2 ชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถรีโมทได้แต่ถูกตัดสัญญาณ น่าจะ เป็นเพราะเวอร์ชั่นไม่ตรงกัน (ถามเวอร์ชั่นแต่ไม่ยอมบอก)ถอน teamview 14 ลง teamview 12 นายสุริยันห์ ตองกลิ่น
19-03-2019 / 14:37 สุธารัตน์ Lab2 เปิดดูผลใน OPD Scan ไม่ได้ 1-2 วัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดตั้ง Plugin (เนื่องจาก windows ได้รับการอัพเดทเวอร์ชั่น ทำให้ Plugin หลุด)+ปิดออโต้อัพเดทวินโดว์ นายสุริยันห์ ตองกลิ่น
19-03-2019 / 13:39 นิษา เขียวจ้อย Lab2,Lab3 ระบบ HOS xP คอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการ 2 เครื่อง เมื่อกดย่อลงแล้ว ไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีก ต้องออกจากระบบก่อน แล้วเปิดเข้า HOS xP ใหม่อีกครั้ง ถึงจะใช้งานได้ค่ะ ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้ง จนท.แลปว่า เกิดจากโปรแกรม HosXP ไม่ได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เนื่องจากผู้ดำเนินการไม่ชำระเงิน ถ้าจะย่อหน้าจอต้องใช้วิธีคลิกที่ไอคอนบนทาสบาร์ ห้ามใช้ปุ่มย่อขยาขยายที่มุมบนของโปรแกรม นายสุริยันห์ ตองกลิ่น
19-03-2019 / 13:35 พัทธนันท์ ณัชเศรษฐีศิริ PrimaryฺNB ปรินงานไม่ได้ ขึ้นเซิรพเวอร์ออฟไลท์ เปิด- ปิดเครื่องแล้ว ภายในครึ่งชั่วโมง
19-03-2019 / 09:24 อุมาพร พี่เปิล Note book ส่วนตัว ใส่ user กะ password แล้ว ไม่ได้จริงๆค่ะเกี่ยวกะ IP address ?คือ pc ของ รพ.ไม่มี chrome ค่ะ ภายในครึ่งชั่วโมง
15-03-2019 / 15:15 จันทร์เพ็ญ ไป๋งาม Pamary6 ส่งออก HDC เยี่ยมหลังคลอด เดือน ม.ค. ๖๒ ๑๗ ,๒๔ ก.พ. วันที่ ๑๒,๑๔,๑๕,๑๘,๑๙,๒๐,,๒๑,๒๒,๒๔,๒๘ มี.ค. วันที่ ๑ (ฝากครรภ์คุณภาพ ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ครบ ๕ ครั้ง ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งออก 43 แฟ้มเรียบร้อยแล้วค่ะ นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
15-03-2019 / 14:34 คนึงนิตย์ ด้วงเหม prakan2 ส่งออกเอ็กเซลล์จาก โปรแกรม Eclaim ไม่ได้ 1-2 ชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว Repair Office 2007 นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก