รายการแจ้งซ่อมจำนวนทั้งหมด 294  รายการ   
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  อุปกรณ์  อาการที่พบ  ความเร่งด่วน  Status  Comment  ผู้ดำเนินการ
23-05-2019 / 09:47 ชลาลัย วงษ์ปา Drugstore เปิดคอมพิวเตอร์มาหน้าจอจะเป็นสีดำ เพื่อให้เข้าระบบโดยการกด F2 ก่อนจะเข้าสู่หน้าจอปกติค่ะ ภายใน 1 ปี
22-05-2019 / 13:27 รพ.สต.โพงาม PCU ลงโปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม และลงโปรแกรมขึ้นสิทธิ์รักษา 1-2 วัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลงโปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม และลงโปรแกรมขึ้นสิทธิ์รักษา และ OPPP2010 เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่ใช้อยู่เสีย นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
21-05-2019 / 16:04 รพ.สต.เที่ยงแท้ - ปริ้นสติ้กเกอร์ยาไม่ออก 1-2 วัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เกิดจาก IP เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับเครื่องปรินเปลี่ยนจาก router wifi ที่แจก Ip อัตโนมัติ จึงดำเนินการตั้งค่า IP โดยกำหนดเอง นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
21-05-2019 / 09:06 ทินประภา สวัสดี Dm clinic2nb เลขID ทับซ้อนเข้าhosexpไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว IP ชน นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
17-05-2019 / 16:10 รพ.สต.โพงาม PCU ยาให้ HOSxP หาย 1-2 วัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เกิดจากการ Restore ฐานข้อมูลยามาไม่ครบถ้วน ทำการ Save ตาราง opitemrece เป็นไฟล์ .cds แล้ว ทำการ Restore ไฟล์ backup ก่อนลง Server ใหม่ แล้วนำไฟล์ .cds มา append เข้าในฐานข้อมูล นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
17-05-2019 / 11:22 รพ.สต.บ้านเทพรัตน์ Yaya 209 ไม่สามารถSyn ข้อมูลHosxp เข้าระบบData center ได้ ภายใน 1 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบเบื้องต้น ฐานข้อมูลชื่อตาราง ipd_doctor_order.... ไม่มีในโครงสร้าง น่าจะเกิดจากการลง Server ใหม่ ดำเนินการลบตารางดังกล่าว สามารถ Sync ได้ตามปกติ นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
16-05-2019 / 10:34 TASSANEE DOUNGNOY 1 ไม่เชื่อมต่อ datacenter ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประสานงานจังหวัดแก้ไขให้แล้วค่ะ นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
16-05-2019 / 09:10 ธวัลรัตน์ เนตร์นิยม ธวัลรัตน์ เนตร์นิยม มีเสียงแป๊ะๆ คล้ายไฟรั่วเป็นพักๆ ที่ PC Computer ภายในครึ่งชั่วโมง
15-05-2019 / 13:38 ทินประภา สวัสดี Dm clinic2nb เข้าHosxpไม่ได้..สายแลนด์ไม่มีไฟกระพริบ ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนสายlanเส้นใหม่ นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม
15-05-2019 / 08:26 รชนก ยอดดำเนิน OPD3 จอคอมฯไม่ติด , สายจอหลวม ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว สาย VGA ด้านหลังจอคอมหลวม ดำเนินการเสียบใหม่ นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก