รายการแจ้งซ่อมจำนวนทั้งหมด 409  รายการ   
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  อุปกรณ์  อาการที่พบ  ความเร่งด่วน  Status  Comment  ผู้ดำเนินการ
22-07-2019 / 13:42 รชนก ยอดดำเนิน Docter 1 หน้าจอคอมพิวเตอร์ห้องตรวจ 1 เป็นลายๆ ใช้งานไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง
19-07-2019 / 13:48 นางช่อเอื้อง สุหร่ายมาตร์ Finance 1 ระบบ Microsoft Word มีปัญหา 1-2 ชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลง ตัว activate Microsoft Word ให้ใหม่ นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม
19-07-2019 / 13:45 สโรชา เครื่องพี่รี เข้า เน็ต ไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อสายแลนให้เชื่อมอินเตอร์เน็ต นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม
19-07-2019 / 11:18 นางยุพิน ยอดดำเนิน A prace1 ปริ้นเอกสารไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง
19-07-2019 / 09:08 สุดารัตน์ ใจคง IT2 ถ่านเมนบอร์ดหมด ต้องค่อยกด f1 ตอนเปิดเครื่องตลอด 3-5 วัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกถ่านเมนบอร์ด นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม
18-07-2019 / 09:36 นุษรา คงบุรี A Parce4 เครื่องดับ รีสตาร์ทเอง 3 รอบ พอทำงานแล้วก้อดีบอีก ทำงานไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลงwindows ใหม่ นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม
15-07-2019 / 10:47 สุพนิต ชาติไทย Drug 4 เรื่องพิมพ์GoDEX พิมพ์ฉลากยาผู้ป่วยในไม่ได้ หน้าจอเตือนว่า " Error Getting Jobs information" ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เกิดจากการตั้งค่า Print Server เลือกเป็น Printer HP Laser M12a ซึ่งไม่ใช่ขนาดสติ๊กเกอร์ยา เลยแจ้งเตือนให้กำหนดเครื่องปรินให้ถูกต้อง นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
15-07-2019 / 08:58 แก้วใจ หมื่นกล้า card2 ไม่มีโปรแกรม หาchart ต้อง ใส่รหัสผ่าน ภายใน 1 ปี
12-07-2019 / 15:57 รพ.สต.โพงาม ASUSSPRO ตั้งค่า auto backup โดยตั้งค่าในโปรแกรม Hosxp pcu แล้วตั้งค่าใน Administrator tools >> Task Scheduler ภายใน 1 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งค่า Auto Backup Hosxp นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
12-07-2019 / 11:26 รพ.สต.บ้านเทพรัตน์ 192.168.1.12 โปรแกรม Hosxp_PCU ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายได้ 1-2 ชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้เข้าที่ โปรแกรม Navicat 1. ไปที่ฐาน รพ. >> ค้นหาตาราง opitamrece 2. คลิกขวาที่ ตาราง opitamrece >> เลือก Design Table 3. เข้าสู่หน้าจอ Table Desgin >> มาที่แท็บ Tiggers >>ทำการลบรายการ โดยทำการคลิกขวาที่รายการ แล้วกด Delete Tiggers 4. เปิด โปรแกรม แล้วลองลบรายการยา >> บันทึก >> แล้วลองกลับเข้ามาดูรายการยาที่ลบ นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก