รายการแจ้งซ่อมจำนวนทั้งหมด 97  รายการ   
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  อุปกรณ์  อาการที่พบ  ความเร่งด่วน  Status  Comment
23-01-2019 / 08:51 กรองแก้ว จารุพันธ์ DOCTOR5 เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ทำงานไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง
21-01-2019 / 15:30 นส.คนึงนิจ แก้วร้อง Dent1 เครื่องดับ รีสตาร์ทแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ยกเคสขึ้นมาตั้งบนโต๊ะ เพื่อให้อากาศถ่ายเท ระบายความร้อนของตัวเครื่องได้ดีขึ้น (ตัวเคสเดิมอยู่ได้โต๊ะทำให้ CPU ร้อน เครื่องดับ มีลูกแมวเข้ามานอน 4 ตัว) เปิดฝาข้างเพื่อช่วยระบายความร้อน(จุดให้บริการอยู่ภายนอกนอกห้อง ซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างร้อน)
22-01-2019 / 10:05 วรจรรย์ ศรีงาม DRUG3 ตามรอยใน ksklog พบว่า คุณวิลาสินี ได้บันทึกข้อมูล hn = 0049536 visit วันที่ 26-12-61 เพื่อลงผล pap smear เพราะผลเพิ่งออก เมื่อตอนบันทึกเลือกส่งต่อไปห้องยา ทั้งที่บันทึกย้อนหลัง จึงมีสิต๊กเกอร์ยาไปออกที่ห้องจ่ายยา ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการชี้แจงการบันทึกย้อนหลังกับผู้บันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งกลับบ้าน เพื่อไม่ให้สติ๊กเกอร์ยาไปออกที่ห้องยาอีก
21-01-2019 / 10:18 เดียนา วิเชียรสราง PHYSICAL โปรแกรมเช็คสิทธิ์ ใช้งานไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก license หมดอายุ จึงต้องลง license ใหม่
21-01-2019 / 10:10 งานทันตกรรม DENT_FRONT เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถใช้งานได้ ภายในครึ่งชั่วโมง รับแจ้งซ่อม ยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไร เพราะไปถึงสามารถใช้งานได้แล้ว ตรวจสอบเบื้องต้น คาดว่าเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ร้อนเกินไป
17-01-2019 / 15:59 สิรินิกุลพัชร์ สวัสดี CARD3-PA โปรแกรมเช็คสิทธิ์ ใช้งานไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อัพเดท license โปรแกรมใหม่
17-01-2019 / 15:48 คนึงนิตย์ แก้วร้อง เครื่องล้างฟิล์ม xray ฟัน โปรแกรม SOPRO ใช้งานไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เกิดจาก ip ชนกัน จึงทำการเปลี่ยน IP ใหม่
17-01-2019 / 14:48 ธมลพรรณ ตั้งชรากูล PRAKAN1,2,3,4 โปรแกรมเช็คสิทธิ์ ใช้งานไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อัพเดท license โปรแกรมใหม่
17-01-2019 / 12:02 รชนก ยอดดำเนิน CARD1,CARD2 โปรแกรมเช็คสิทธิ์ ใช้งานไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อัพเดท license โปรแกรมใหม่
17-01-2019 / 10:46 รชนก ยอดดำเนิน OPD3 เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเองเมื่อใช้งานไปสักพัก ภายในครึ่งชั่วโมง รออะไหล่ ตรวจสอบพบว่า เมนบอร์ด IC บวม ไฟฟ้าลัดวงจรในเมนบอร์ด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ดำเนินการส่งซ่อมไปที่งานพัสดุ

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก