รายการแจ้งงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 221  รายการ   
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  เรื่องที่แจ้ง  รายละเอียด  Status  ผู้ดำเนินการ  Comment
19-07-2019 / 16:13 ธวัลรัตน์ เนตร์นิยม เข้าอนุมัติระบบจองห้องประชุมไม่ได้ เข้าอนุมัติระบบจองห้องประชุมไม่ได้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
19-07-2019 / 15:34 วาสนา จีนไกว ส่งออก 43 แฟ้ม บัญชี และ 4 ส่งออกข้อมูลชั่ง นน เด็ก บัญชี 3 และ 4 คีย์ 19 กค 62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม ส่งออก 43 แฟ้ม ในช่วงที่ร้องขอส่งออก
18-07-2019 / 16:14 วาสนา จีนไกว ส่งข้อมูลบัญชี3 และ บัญชี4 ส่งข้อมูลงานชั่ง น้ำหนักเด็ก บัญชี 3 และ4 คีย์ วันที่ 12 กค 15 กค และ 18 กค 62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม ส่งออก 43 แฟ้ม ในช่วงที่ร้องขอส่งออก
18-07-2019 / 16:04 วิชญา จาดพุ่ม แจ้งแก้ไขแบบฟอร์ม ใบประวัติยาผู้ป่วยใน แก้ไขรายละเอียดจากแบบฟอร์มเดิมที่มีอยู่ส่วนหัวใบสั่งยาดังตัวอย่างที่ให้ไป ตัดส่วน AN ผู้ป่วยออก แล้วแก้ไขแบบเดิมเรื่องรายการยาที่เป็นจำนวน 0 ปริ้นส์ไม่ติด และ code ยาที่ใช้ตามแพทย์สั่ง ปริ้นส์ไม่ติด เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รายงาน ประวัติยากลับบ้านผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสรรคบุรี ใน Module 1-งานเภสัชกรรม รพ.สรรคบุรี
15-07-2019 / 15:27 มลฤดี การภักดี ข้อมูลdtไม่ขึ้น ซึ่งหน้าคีย์เป็นหน้ารับบริการ Dtมีการฉีด3ครั้ง แต่ครั้งที่มารับ2กับ3ขึ้น แต่ครั้งที่1ไม่ขึ้ซึ่งตรวจสอบแล้วคีย์เหมือนกันทุกอย่างจึงอยากส่ง43แฟ้มอีกรอบ วันที่ 15/11/61 อีกรอบค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม ส่งออก 43 แฟ้ม ในช่วงที่ร้องขอส่งออก
12-07-2019 / 11:34 วาสนา จีนไกว ส่งข้อมูลบัญชี3 และ บัญชี4 ส่งออกข้อมูลงานคลินิกเด็กดี วันที่ 10/07/62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
12-07-2019 / 11:32 วาสนา จีนไกว ส่งออกข้อมูลพัฒนาการ( PP special ) ส่งออกข้อมูลเด็กตรวจพัฒนาการ (PP special ) ของวันที่ 10/11/12 กค 62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
12-07-2019 / 10:33 นางสุกัญญา จันทน ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ (ITA) EB5, EB6, EB7, EB19, EB20, EB21, EB23, EB24 และ EB26 รับแจ้งงาน นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ รอไฟล์จากผู้แจ้งงาน
11-07-2019 / 16:18 ไชยา โกส้ม ส่งข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ส่งข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช 1B1171/1B1172/1B1173 วันที่ 11 ก.ค.2562 จำนวน 35 คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10-07-2019 / 15:59 นางสาวเลิศรัก เพ็งมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 ประกาศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก