รายการแจ้งงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 47  รายการ   
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  เรื่องที่แจ้ง  รายละเอียด  Status  ผู้ดำเนินการ  Comment
21-03-2019 / 13:14 สิริณิกุลพัชร์ สวัสดี เขียนรายงาน ดึง ค่าตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด และผู้ป่วยนอกที่นอนรพ.ที่ทำจากผู้ป่วยนอก ใส่ไว้ใน End user admin
21-03-2019 / 10:21 อุษณีย์ จบแล้ว เครื่องปริ้น เครื่องปริ้นไม่ได้
20-03-2019 / 09:46 อุมาพร พี่เปิล ขอให้ปรับแก้ทะเบียนรายงานวางแผนครอบครัวรายวัน ทะเบียนชื่อ ผป.ที่มารับบริการวางแผนครอบครัววันที่19 มีนาคม 62 ในรายงาน ของ hos มาไม่ครบทุกเคสค่ะ
20-03-2019 / 09:28 ภาพฟ้า เนียมนิล ถ่ายรูปและวีดีโอมหกรรมบาสโลป ถ่ายรูปและวีดีโอมหกรรมบาสโลปวันที่4เม.ย2562 เวลา 16.00-19.00น. ณ ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี รับแจ้งงาน นายสุริยันห์ ตองกลิ่น
19-03-2019 / 15:57 อุมาพร พี่เปิล คีย์ service ไป 2 ครั้งค่ะ เคสชื่อนางนงนุช มีนน HN 0055395. Key ให้บริการไปสองครั้ง เคสได้รับรหัสการวินิจฉัยคือ z305 ฉีดยาคุมz392ตรวจหลังคลอด z014ตรวจมะเร็งปากมด. ให้ลบในบัญชี6ค่ะ record ที่สอง พี่พิมบันทึกซ้ำไปตามภาพ line ที่ส่งค่ะ...ขอบคุณค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ ลบ Service ที่บันทึกซ้ำซ้อน
19-03-2019 / 06:04 นางบังอร ม่วงไทยงาม นำคลิปออกนำเสนอในทีวีหรือคอมพิวเตอร์ นำคลิปลดเกลือ ลดโรคมารวมเปิดให้ผู้ป่วยดูผ่านทีวีหรือคอมพิวเตอร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นายสุริยันห์ ตองกลิ่น จัดการรวมคลิปตามลิ้งค์ที่ส่งให้
18-03-2019 / 15.00 เมทิกา เที้ยบัญญัติ ปรับแก้ใบสั่งยา - มีเลขหน้าบนใบสั่งยา - ปรับหัวกระดาษ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ แก้ไขเรีบร้อยแล้วค่ะ
18-03-2019 / 16:08 อุษณีย์ จบแล้ว ส่งแฟ้ม papsmear ส่งวันที่9ม.ค.62-11มี.ค.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ ส่งแล้ว
15-03-2019 / 13:21 สิริลักษณ์ เมธีวิวัฒน์ Hospเสีย Com er programเสีย เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ พอไปถึงพบว่า เป็นเครื่อง OR-LR ซึ่งบอกว่า Hosxp เข้าไม่ได้ แต่เครื่องยังไม่ได้เปิด สวิตช์ไฟก็ยังไม่ได้เปิด พอเปิดเครื่องมา พบว่า เข้าใช้งาน hosxp ได้ตามปกติ
15-03-2019 / 11:07 สิริณิกุลพัชร์ สวัสดี ลบข้อมูล แฟ้ม Dead HDC ตายในแฟ้ม DEATH แต่ PERSON ไม่ตาย ตายในแฟ้ม DEATH แต่ CHRONIC ไม่ตาย ตายในแฟ้ม DEATH แต่มี SERVICE หลังตาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ ส่งออกผ่าน data correct ไปยัง HDC แล้ว

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก