รายการแจ้งงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 122  รายการ   
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  เรื่องที่แจ้ง  รายละเอียด  Status  ผู้ดำเนินการ  Comment
22-05-2019 / 09:23 ชลาลัย วงษ์ปา คอมฯขึ้นหน้าจอเป็นสีดำเวลาเปิดเครื่อง ต้องกด f2 ถึงจะเข้ามาสู่หน้าจอปกติ จะเกิดปัญหาระยะยาวไหมค่ะ
21-05-2019 / 09:49 ชลาลัย วงษ์ปา ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อ ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ มกราคม-เมษายน 2562
17-05-2019 / 15:56 นางยุพิน ยอดดำเนิน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17-05-2019 / 15:55 นางยุพิน ยอดดำเนิน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างฯ รถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17-05-2019 / 14:05 เมทิกา เที้ยบัญญัติ​ ผป.on Warfarin​ เพิ่มคำว่า on Warfarin​ ในใบคิวและใบสั่งยา 24 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ เพิ่มในรายงาน FORM-DoctorRxOrder และ FORM-RxOrder1 เรียบร้อยแล้ว
17-05-2019 / 13:02 นางพรทิพย์ จันทร์อินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด /พนักงานทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนักงานทั่วไป เผยแพร่ลงเว็บไซต์ รพ.สรรคบุรี ส่ง ไฟล์ PDF ในไลน์ น้องออมแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
16-05-2019 / 16:12 ธวัลรัตน์ เนตร์นิยม แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจองห้องประชุม ขอเพิ่มรายการห้องประชุมบริหารฯ อีก 1 รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ ดำเนินการแก้ไข code เรียบร้อยแล้วค่ะ
16-05-2019 / 10:50 รุจิเรศ สุนทรวิภาค ถ่ายวิดีโอนอกสถานที่ ถ่ายคลิปวิดีโอการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดเตียง ในวันที่ 23 พ.ค. 62 เวลา 13.00-16.30 สถานที่ หมู่ 3 ต.โพงาม
16-05-2019 / 08:56 tassanee doungnoy ลบข้อมูล Three refer hn 0025177 ลบข้อมูล three refer เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ ลบออกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แจ้งผู้รับผิดชอบ เนื่องจากสามารถลบได้เฉพาะในฐานข้อมูล รพ. แต่ข้อมูลส่งไปยังเขต 3 แล้ว ไม่สามารถลบในฐานข้อมูลเขต 3 ได้
15-05-2019 / 14:57 สิริณิกุลพัชร์ สวัสดี ลบ Dead ใน HOSXP และ HDC ตายในแฟ้ม DEATH แต่มี SERVICE หลังตาย ตายในแฟ้ม DEATH แต่ PERSON ไม่ตาย 074390 นางสนอง เกตุมาก 3-1805-00433-94-5 และหาคนลง Death วันที่ 5/5/62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก