รายการแจ้งงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 221  รายการ   
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  เรื่องที่แจ้ง  รายละเอียด  Status  ผู้ดำเนินการ  Comment
02-12-2019 / 15:52 วาสนา จีนไกว ส่งออกข้อมูลการให้ปริการคลินิกเด็กดี ส่งออกงานคลินิกเด็กดี ของวันที่ 27 พย 62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม ส่งข้อมูลแล้ว
02-12-2019 / 15:16 นางสาวเลิศรัก เพ็งมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป จำนวน 5 ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป จำนวน 5 ประกาศ
02-12-2019 / 15:03 ชลาลัย เผยแพร่ประกาศจัดซื้อ ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563
02-12-2019 / 14:08 วาสนา จีนไกว ส่งออกข้อมูลพัฒนาการ ส่งออกข้อมูลพัฒนาการ PP special ของวันที่ 21 พย 62(ส่ง ใหม่) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม ส่งข้อมูลแล้ว
02-12-2019 / 08:44 ธัญญลักษณ์ เปรมพสิษฐ์ คอมดับไปเฉยๆ เครื่อง Fahsaiclinic1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม แก้ไขแล้ว
29-11-2019 / 13:26 เมทิกา เที้ยบัญญัติ สร้าง pop up alert Warfarin​ สร้าง pop up alert ผป.on Warfarin ในใบคิว ใบสั่งยา​ 1 ราย
28-11-2019 / 14:10 เมทิกา เที้ยบัญญัติ​ Pop up Alert ผป.on Warfarin​ Pop up Alert ผป.on Warfarin ในใบคิว ใบสั่งยา 1 ราย
27-11-2019 / 14:10 วชิราภรณ์ กังผึ้ง ส่งออก43แฟ้ม pap smear เรียกเก็บเงิน 250บาทตั้งแต่วันที่1,2,7,8,11,18,22,28,29,31ตค. และ 1,4,5,21,25,26 พย.
26-11-2019 / 14:50 แสงระวี พุ่มมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ จำนวน 6 ประกาศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเรียบร้อยแล้ว
26-11-2019 / 14:39 นางสาวเลิศรัก เพ็งมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป จำนวน 5 ประกาศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเรียบร้อยแล้ว

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก