รายการแจ้งงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 221  รายการ   
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  เรื่องที่แจ้ง  รายละเอียด  Status  ผู้ดำเนินการ  Comment
19-03-2019 / 15:57 อุมาพร พี่เปิล คีย์ service ไป 2 ครั้งค่ะ เคสชื่อนางนงนุช มีนน HN 0055395. Key ให้บริการไปสองครั้ง เคสได้รับรหัสการวินิจฉัยคือ z305 ฉีดยาคุมz392ตรวจหลังคลอด z014ตรวจมะเร็งปากมด. ให้ลบในบัญชี6ค่ะ record ที่สอง พี่พิมบันทึกซ้ำไปตามภาพ line ที่ส่งค่ะ...ขอบคุณค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ ลบ Service ที่บันทึกซ้ำซ้อน
19-03-2019 / 06:04 นางบังอร ม่วงไทยงาม นำคลิปออกนำเสนอในทีวีหรือคอมพิวเตอร์ นำคลิปลดเกลือ ลดโรคมารวมเปิดให้ผู้ป่วยดูผ่านทีวีหรือคอมพิวเตอร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นายสุริยันห์ ตองกลิ่น จัดการรวมคลิปตามลิ้งค์ที่ส่งให้
18-03-2019 / 15.00 เมทิกา เที้ยบัญญัติ ปรับแก้ใบสั่งยา - มีเลขหน้าบนใบสั่งยา - ปรับหัวกระดาษ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ แก้ไขเรีบร้อยแล้วค่ะ
18-03-2019 / 16:08 อุษณีย์ จบแล้ว ส่งแฟ้ม papsmear ส่งวันที่9ม.ค.62-11มี.ค.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ ส่งแล้ว
15-03-2019 / 13:21 สิริลักษณ์ เมธีวิวัฒน์ Hospเสีย Com er programเสีย เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ พอไปถึงพบว่า เป็นเครื่อง OR-LR ซึ่งบอกว่า Hosxp เข้าไม่ได้ แต่เครื่องยังไม่ได้เปิด สวิตช์ไฟก็ยังไม่ได้เปิด พอเปิดเครื่องมา พบว่า เข้าใช้งาน hosxp ได้ตามปกติ
15-03-2019 / 11:07 สิริณิกุลพัชร์ สวัสดี ลบข้อมูล แฟ้ม Dead HDC ตายในแฟ้ม DEATH แต่ PERSON ไม่ตาย ตายในแฟ้ม DEATH แต่ CHRONIC ไม่ตาย ตายในแฟ้ม DEATH แต่มี SERVICE หลังตาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ ส่งออกผ่าน data correct ไปยัง HDC แล้ว
15-03-2019 / 10:34 สิริณิกุลพัชร์ สวัสดี ใครเพิ่มบ้านเลขที่ 500 ในหมู่ 0 หาคนเพิ่มเพื่อแจ้งให้ทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
15-03-2019 / 10:30 สิริณิกุลพัชร์ สวัสดี ลบข้อมูลที่ Eror data audit Errorใน Data Audit Pid 0 ไม่สามารถ ลบเองได้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ ลบในตาราง person where pid=0
14-03-2019 / 15:27 สุริยันห์ ตองกลิ่น ขอเพิ่มหน้าเวปข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มหน้าเวปข่าวประชาสัมพันธ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
14-03-2019-15-03-2019 / 08:44 ภาพฟ้า เนียมนิล ถ่ายรูปวันไตโลก วันไตโลกเวลา 8.00-12.00 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นายสุริยันห์ ตองกลิ่น ถ่ายรูป+ลงเวป รพ.

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก