** ใบแจ้งงานซ่อม **

108 หมู่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  
โทร. 056-481016  
แผนก IT โทร.056-481016 ต่อ 132  
 วันที่เกิดเหตุ ::  18-07-2019:16:04                                                                         Job ID :: IT-JOB00714
  ผู้แจ้งซ่อม :: วิชญา จาดพุ่ม
  แผนก :: กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
  ความเร่งด่วน  ::
  ปัญหาด้าน :: สร้าง แก้ไขรายงาน/ตัวชี้วัด
  เรื่อง :: แจ้งแก้ไขแบบฟอร์ม ใบประวัติยาผู้ป่วยใน
  อุปกรณ์ ::
  รายละเอียด :: แก้ไขรายละเอียดจากแบบฟอร์มเดิมที่มีอยู่ส่วนหัวใบสั่งยาดังตัวอย่างที่ให้ไป ตัดส่วน AN ผู้ป่วยออก แล้วแก้ไขแบบเดิมเรื่องรายการยาที่เป็นจำนวน 0 ปริ้นส์ไม่ติด และ code ยาที่ใช้ตามแพทย์สั่ง ปริ้นส์ไม่ติด
 
  สถานะ :: เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  วิธีการซ่อม :: แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รายงาน ประวัติยากลับบ้านผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสรรคบุรี ใน Module 1-งานเภสัชกรรม รพ.สรรคบุรี
  ผู้ดำเนินการซ่อม :: นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์

เอกสารฉบับนี้ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและยอมรับรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ว่าเป็นความจริงทุกประการ

 

 

 

.........................................................
.........................................................
วิชญา จาดพุ่ม
นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้ดำเนินการซ่อม

       Date/Time :: 08-12-2019 / 05:15